Троицкий, С. (2019). Св. Савва и славянство. Праксис, (2 (2), 89–108. https://doi.org/10.31802/2658-6517-2020-2-2-89-108